آرشیو رویدادهای آموزشی

دوره آموزشی آنلاین اشنایی با اصول و قواعد مدیریت جذب و حفظ رشد اعضا

دوره آموزشی آنلاین تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

دوره اموزشی آنلاین بازاریابی تلفنی

دوره آموزشی مجازی آنلاین قیمت تمام شده

دوره آموزشی مجازی آنلاین برند و برند سازی

تقویم دوره های آموزشی بهمن ماه ۹۹

دوره آموزشی آنلاین کاهش هزینه و ثروت آفرینی در بنگاه های تجاری و تشکل های اقتصادی

دوره آموزشی آنلاین رایگان برنامه ریزی استراتژیک در تشکل های اقتصادی

دوره آموزشی آنلاین انواع بیمه های مورد نیاز برای تجارت

دوره آموزشی مجازی آنلاین آئین دادرسی مالیاتی

دوره آموزشی آنلاین روانشناسی فروش و متقاعدسازی مشتری

دوره آموزشی آنلاین آنشایی با بازار کشور عراق و قوانین و مقررات مربوطه

دوره آموزشی مجازی آنلاین مهارتهای کار با اکسل برای مدیران

دوره آموزشی مجازی آنلاین مهارتهای جذب و استخدام و فنون مصاحبه

دوره آموزشی آنلاین رایگان آشنایی با فرایند سیاستگذاری در دولت

دوره آموزشی آنلاین رایگان آشنایی با بازار کشور سوریه

دوره آموزشی آنلاین رایگان رفع تعهدات ارزی سال ۱۳۹۹

دوره آموزشی آنلاین مذاکره اثربخش در تشکل ها

دوره آموزشی مجازی آنلاین “تجارت الکترونیک”

دوره آموزشی آنلاین بلاکچین، ارزهای دیجیتال و اثر آن در پرداخت های بین المللی

دوره آموزشی آنلاین رایگان رفع تعهدات ارزی

اتاق بازرگانی البرز برگزار می کند؛دوره های آموزشی آنلاین ویژه آذرماه ۹۹

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با معافیت های مالیاتی

دوره آموزشی آنلاین روش های ارزیابی عملکرد کارکنان

دوره آموزشی آنلاین قراردادهای تجاری بین المللی

دوره آموزشی آنلاین آشنایی با بازار کشور ترکیه و قوانین و مقررات مربوطه

دوره آموزشی آنلاین توانمندسازی قابلیت های روسای دفاتر مدیران

دوره آموزشی مجازی آنلاین زبان بدن و فنون برقراری ارتباط موثر

اتاق بازرگانی البرز برگزار می کند؛ دوره های آموزشی آنلاین و حضوری ویژه آبان ۹۹

دوره آموزش مجازی آشنایی با بازار کشور روسیه

دوره آموزش مجازی روش های حل اختلاف در قراردادهای بازرگانی و تجاری

دوره آموزش مجازی بودجه ریزی عملیاتی در تشکل ها

دوره آموزش مجازی مدیریت خرید و سفارشات خارجی

دوره آموزش مجازی آشنایی با نگارش نامه به زبان انگلیسی

دوره آموزش مجازی مدیریت روابط عمومی

دوره آموزش مجازی آداب مذاکرات بین المللی

دوره آموزش مجازی آنلاین اصول تشریفات و میزبانی ویژه مدیران ارشد

دوره آموزشی مجازی آنلاین مدیریت خشم

بورس

دوره آموزش مجازی آنلاین آشنایی با مفاهیم اولیه بورس

دوره آموزش مجازی آنلاین اینکوترمز

دوره آموزشی مجازی مفاهیم و فرآیندهای گفتگو و چانه زنی با شرکای اجتماعی

وبینار قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا

وبینار نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه اصناف

وبینار آموزش مهارت های لازم برای مدیریت شرکت ها

وبینار آیین نگارش و مکاتبات اداری

سمینار مراودات تجاری با کشور عمان

سمینار معافیت صنعت از مالیات

سمینار بلاکچین و ارزهای دیجیتال

سمینار اصول صادرات و سرمایه گذاری و مراودات تجاری با کشور عراق

سمینار برنامه ریزی و راهبردهای عملی در تشکل های اقتصادی

سمینار شیوه اداره صحیح تشکل های اقتصادی و بازرگانی

مهارت های ارتباطی موثر در تشکل های اقتصادی

کاربرد تحقیقات بازار با رویکرد صادرات و توسعه

سمینار مکاتبات تجاری بازرگانی به زبان انگلیسی

سمینار آموزش دوراظهاری در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و امور گمرکی

فهرست