برگزاری دومین کمیسیون رفع موانع تولید، اشتغال و حمایت قضائی اتاق بازرگانی البرز

دومین کمیسیون  رفع موانع تولید ، اشتغال و حمایت قضائی با حضور رئیس اتاق بازرگانی البرز و اکثریت اعضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست در خصوص اهداف و برنامه های کمیسیون بحث و تیادل نظر شد.

همچنین در این نشست بر  همکاری