• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

"بسمه تعالی"

به اطلاع میرساند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در نظر دارد سمینار یکروزه ای تحت عنوان "مدیریت عضویت در تشکل های اقتصادی" روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 از ساعت 09:00 الی 13:00 در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی البرز برگزار نماید. لذا از اتحادیه ها، انجمن ها  و اصناف استان دعوت می گردد در این سمینار حضور به هم رسانند.

مدرس دوره: جناب آقای سید علیرضا سیاسی راد: رئیس هیأت مدیره مؤسسه مشاوره مدیریت پویشگران عرصه سوم

جناب آقای هادی حدادی: مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه مشاوره مدیریت پویشگران عرصه سوم

مبحث دوره:

چرا عضویت در تشکل های اقتصادی دارای اهمیت است؟

چرا تشکل ها نمی توانند تعداد اعضای خود را افزایش دهند؟

چرا اعضا در مقابل عضوشدن در تشکل مقاومت میکنند؟

چرا تشکل های اقتصادی اعضای خود را از دست می دهند و نمی توانند آنها را حفظ کنند؟

 

جهت حضور در این سمینار، ثبت نام در پورتال www.alborzccim.ir الزامی است.  

        شماره تماس:              33416093-026                         داخلی:  210  و310 (خانم ها سلوکی و براتی)