• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

شرح مراحل و مدارک مورد نیاز برای دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی

1- تنظیم و ارسال تقاضا نامه روی سربرگ شخصی حقیقی و یا حقوقی به عنوان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (محل اخذ روادید)

2- تکمیل فرم دو نسخه ای فارسی توسط میزبان و ارسال برای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور (محل اخذ روادید) - (نمونه پیوست)

3- تکمیل فرم لاتین توسط میزبان به عنوان دعوتنامه و ارسال برای میهمان خارجی

4- تأییدیه کارت عضویت اتاق از واحد عضویت

5- ارائه تصویر گذرنامه دعوت شونده (میهمان خارجی)

توجه:

- فرم های مذکور باید تایپ شوند.

- فرم های ناقص مورد بررسی قرار نمی گیرند.

- میهمان خارجی پس از تماس و حصول اطمینان از دریافت فرم های لازم (فرم شماره 1 فارسی) توسط نمایندگی با در دست داشتن فرم لاتین به نمایندگی مراجعه و برای تکمیل مدارک و شرایط و زمان صدور رویداد به وی اعلام می شود.

- مدت زمان لازم برای صدور رویداد حدود 10 روز کاری پس از مراجعه میهمان به نمایندگی و تکمیل فرم مخصوص رویداد است.

دریافت فرم 1                           دریافت فرم 2