• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نظرسنجی اتاق بازرگان استان البرز

« قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی استان البرز » احتراماً، پیرو مصوبه چهاردهمین جلسه کارگروه شورای گفتگو مورخ 12/6/96 ، اتاق بازرگانی البرز در نظر دارد یک جلسه کارشناسی با موضوع احصاء مشکلات و پیشنهادات اصلاحی در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده را برگزار نماید. لذا خواهشمند است در صورتیکه با مشکلات اجرایی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مواجه بوده اید، مراتب را به همراه پیشنهادات کارشناسی در جهت اصلاح و یا بهبود روند اجرای قانون مذکور حداکثر تا تاریخ 15/9/96 به اتاق بازرگانی البرز ارسال فرمائید.