• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

اباذر گیل امیررودی

رزومه :
دارای پروانه بهره برداری از منطقه ویژه اقتصادی و پروانه ساخت از اداره کل تحهیزات پزشکی جهت تولید ایمپلنت های ارتوپدی و ستون فقرات و پیچ های اسپاین

محصولات :

تولید ابمپلنت های ارتوپدی و ستون فقرات و ابزارهای جراحی