• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

محمد رضاییان

رزومه :
شرکت تراشکده در سال 1363 بعنوان يک شرکت خصوصي در زمينه طراحي و توليد ماشين‌هاي صنعتي تأسيس شد. اين شرکت طي اين سالها انواع ماشين‌هاي صنعتي مورد نياز کارخانجات از قبيل انواع پرس‌هاي هيدروليک، پانچ، پرس آجر نسوز، انواع نقاله و ... طراحي و توليد کرد. شرکت تراشکده از سال 1376 مطابق با نياز کشور اقدام به توليد ماشينهاي کشاورزي نمود و در سال 1377 براي اولين بار در ايران رديفکار پنوماتيکي مطابق با شرايط مزارع کشور طراحي و توليد کرد که در همان سال موفق به اخذ تأييديه از مرکز آزمون ماشينهاي کشاورزي شد. اين شرکت در سالهاي بعد ضمن ارتقاي کيفي رديفکار، ماشينهاي ديگري مانند کودکار فاروئر و کولتيواتور کودريز توليد کرد. در سال 1385 شرکت تراشکده در يک اقدام ابتکاري رديفکار پنوماتيکي را طراحي و توليد کرد که قادر به کاشت 2 رديف بذر روي يک پشته مي‌باشد. در سال 1387 شرکت تراشکده طراحي رديفکار پنوماتيک کشت مستقيم (نوتيلج) را هدف خود قرار داد و نهايتا در سال 1388 موفق به توليد رديفکار نوتيلج شد. اين رديفکار ضمن کسب تأييديه از مرکز آزمون ماشينهاي کشاورزي، منطبق با تراکتورهاي موجود در ايران بوده و نسبت به انواع خارجي از قيمت بسيار مناسب‌تري برخوردار مي‌باشد.

محصولات :

1- ردیقکار پنوماتیک 2- ردیفکار پنوماتیک با کودکار 3- ردیفکار پنوماتیک دوقلو (کشت دوردیف بذر روی یک پشته) 4- ردیفکار پنوماتیک دوقلو با کودکار(کشت دوردیف بذر روی یک پشته) 5- ردیفکار پنوماتیک کشت مستقیم با کودکار(نوتیلیج) 6- کودکار فاروئر 7- کولتیواتور کودریز