• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

علی حاجی سید سلیمان

رزومه :
تاسیس 1349

محصولات :

انواع بخاری و شومینه گازسوز