• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

رزومه های ثبت شده
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی وضعیت تاهل مشاهده جزییات
1 امین رسولی رسولی کارشناسی متاهل اطلاعات بیشتر
2 فرشته برزگر کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
3 فهیمه ابراهیمی کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
4 گلنوش نجار کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
5 سارا قره گوزلو کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
6 سجاد نظری فوق لیسانس MBA- بازاریابی متاهل اطلاعات بیشتر
7 نازنین رضوانیان کارشناسی ارشد مجرد اطلاعات بیشتر
8 محبوبه شجاعی مقدم لیسانس متالورژی متاهل اطلاعات بیشتر
9 مجید اسلامی کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
10 زهرا قنبری مزرعه نو لیسانس صنایع_صنایع مجرد اطلاعات بیشتر
11 زهرا سلمانی کارشناسی - مهندسی معماری مجرد اطلاعات بیشتر
12 لیلا سلمانی کارشناسی- مهندسی فناوری اطلاعات مجرد اطلاعات بیشتر
13 بهاره صافی اصفهانی فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری مجرد اطلاعات بیشتر
14 داود خدابنده لو لیسانس مهندسی مکانیک-لیسانس حقوق متاهل اطلاعات بیشتر