• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

رزومه های ثبت شده
ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی وضعیت تاهل مشاهده جزییات
1 مهدی احمدلو کارشناسی ارشر مدیریت بازرگانی بین الملل متاهل اطلاعات بیشتر
2 شادی سامانیان کارشناسی ارشد مجرد اطلاعات بیشتر
3 آرین صالحی کارشناسی ارشد مجرد اطلاعات بیشتر
4 مهرنوش سرورنجبر کارشناسی ارشد مجرد اطلاعات بیشتر
5 رحیم دالوندی ارشد برق قدرت متاهل اطلاعات بیشتر
6 امین رسولی رسولی کارشناسی متاهل اطلاعات بیشتر
7 فرشته برزگر کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
8 فهیمه ابراهیمی کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
9 گلنوش نجار کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
10 سارا قره گوزلو کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
11 سجاد نظری فوق لیسانس MBA- بازاریابی متاهل اطلاعات بیشتر
12 نازنین رضوانیان کارشناسی ارشد مجرد اطلاعات بیشتر
13 محبوبه شجاعی مقدم لیسانس متالورژی متاهل اطلاعات بیشتر
14 مجید اسلامی کارشناسی مجرد اطلاعات بیشتر
15 زهرا قنبری مزرعه نو لیسانس صنایع_صنایع مجرد اطلاعات بیشتر
16 زهرا سلمانی کارشناسی - مهندسی معماری مجرد اطلاعات بیشتر
17 لیلا سلمانی کارشناسی- مهندسی فناوری اطلاعات مجرد اطلاعات بیشتر
18 بهاره صافی اصفهانی فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری مجرد اطلاعات بیشتر
19 داود خدابنده لو لیسانس مهندسی مکانیک-لیسانس حقوق متاهل اطلاعات بیشتر