• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/4/25

در راستای توسعه روابط اقتصادی استان البرز با سایر کشورها روز سه شنبه 96/04/27  رئیس منطقه آزاد صحار در کشور عمان به همراه ریاست اتاق مشترک ایران و عمان از ساعت 10 تا 12  مهمان  اتاق بازرگانی البرز خواهند بود.

 در خصوص زمینه های همکاری بین دو کشور در این منطقه تجاری، در خصوص برنامه ریزی برای حضور در این منطقه ویژه اقتصادی و پتانسیل های این منطقه بحث و گفتگو خواهد شد.

  علاقمندان برای  اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 02633416099داخلی 205 تماس حاصل نمایند.