• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/8/15

سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به تجدید مناقصه عمومی واگذاری حق ارائه خدمات موقت شش ماهه فرایند تهیه، تامین و توزیع انواع نایلکس مصرفی مورد نیاز بهره برداران (تخریب پذیر پایه گیاهی یا طبیعی) در میادین و بازارهای تحت پوشش از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با اولویت و محوریت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارگاه انجام عملیات مربوط به فرآیند تولید و تامین و توزیع انواع نایلکس مصرفی اقدام نماید.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 5518006  تماس حاصل نمایند.