• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/10/9

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی انوگا، کلن- آلمان از تاریخ 5 لغایت 9 اکتبر سال 2019 میلادی با تقارن 13 لغایت 17 مهرماه سال 1398 برگزار  می گردد.