• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/11/13

بر اساس اعلام معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران "طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور" را تصویب و ابلاغ کرد که جزئئیات آن در زیر آمده است