• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/12/20

به اطلاع می رساند در راستای حل مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، از طریق واردات در مقابل صادرات (واردات خود و یا دیگران) تا کنون سه جلسه با مسئولین سازمان های ذیربط (بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک) برگزار گردیده است که منجر به رفع پاره ای از موانع و تسهیل فرایند ثبت سفارش و ایفای تعهدت از طریق واردات در مقابل صادرات گردیده است.

بدینوسیله از کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان محترم که کماکان مشکلاتی در این خصوص دارند در خواست می شود مشکلات خود را از طریق راههای ارتباطی که در سامانه req.chambertrust.ir  گردیده  به کارگروه اقدام ویژه منعکس نمایند تا در جلسات آتی نسبت به طرح و بحث و در صورت امکان رفع آن اقدام گردد.

خاطرنشان می سازد اتاق ایران در استمرار جلسات خود به تلاش ها در جهت رفع سایر مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز توجه ویژه دارد و منجمله در توافقات انجام شده صادرات ریالی به کشور عراق و افغانستان تا تاریخ 16/5/97 مشروط به وجود اسناد مثبته مورد تایید به عنوان ایفای تعهدات صادراتی مورد قبول قرار گرفته است.