• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/2/21

مطابق اعلام سفارت ج.ا.ایران در بغداد وزارت صنایع و معادن جمهوری عراق واردات هر گونه آب میوه، بستنی و شیرینی تر را به این کشور از ابتدای ماه ژوئن 2019 (11خرداد سال جاری ) بر اساس ماده 60 بودجه عمومی سالجاری میلادی ممنوع اعلام کرده است .

از فعالان اقتصادی مرتبط به حوزه صادرات آب میوه  ، بستنی و شیرینی تر تقاضا می شود ضمن برنامه ریزی لازم، به ممنوعیت اعمال شده توجه نمایند .