• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

هشتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و راهسازی ترکمنستان از تاریخ ۵ الی ۷ شهریور ماه ۱۳۹۴ در عشق آباد پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۷۷۴۲۶۰۶۲-۷۷۴۷۰۲۰۴ شرکت بین المللی همایش سازان پیشگام تماس حاصل نمایند