• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

نشست مشترک اعضای هیات مدیره خانه صنعت و معدن با اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی البرز