• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1393/5/22
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1242
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه گفت:برای اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی متنی را برای ارسال به نهاد ریاست جمهوری آماده کرده ایم

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز "رضا سرایی" در جلسه ماهیانه کمیسیون افزود:در این متن درخواست شده که دولت ،کارگر و کارفرما هریک به نسبت سهم خود در مدیریت سازمان تامین اجتماعی نقش داشته باشند.
وی اظهار کرد:بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی هم سرمایه هایش را به نحوه مطلوب مدیریت و هم خدمات بهتری ارایه خواهد داد.
وی با اشاره به مشکلات ومسایل ایمنی ،بهداشتی و نبود تشکلهای کارگری دردوران دهه شصت وهفتاد اظهار کرد: این مشکلات در میان کارفرمایان در آن دوران بحث بر انگیز بود که در حال حاضر، خوشبختانه کمتر شده است.
وی ادامه داد:قوانین کار و بعضی دیگر از قوانین در کشور ما بر اساس معیارهای اروپایی نوشته می شود اما ساختارهای فرهنگی واقتصادی کشور با این قوانین فاصله زیادی داشته و هنوز به سطح استانداردهای لازم نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد:کارفرمایان ، افرادی را که به عنوان کارگزین و نماینده خود انتخاب می کنند ، باید در مسایل مختلف از آگاهی لازم برخوردار باشند.
در ادامه معاون روابط کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز همچنین در این نشست با اشاره به حقوق و مسایل کاری کارگران افزود: با قراردادی شدن کارگران ، کارفرمایان با مشکلات استخدام دیگر روبرو نیستند.
"سید عباس میر باذل" با اشاره به اینکه اگر کارگر خودش کار خود را ترک کند از حق سنوات محروم می شود اظهار کرد: اگر ترک کار برای کارفرما خساراتی نیز ایجاد کند می توان از طریق محاکم قضایی ثابت و پیگیری کرد.
وی ادامه داد:بر اساس ماده 25 قانون کار هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد را نداشته بنابراین هنگام عقد قرارداد باید محتاط و با در نظر گرفتن تمامی جوانب این کار انجام شود.
میرباذل یادآور شد: با توجه به ماده 27 قانون کار و کمیته انظباطی اگر خاطی بودن کارگر ثابت شود، کارفرما دیگر مجبور به پرداخت حقوق کارگر تا پایان سال نیست.
وی با اشاره به اینکه به کارگیری نوجوان زیر 15 سال ممنوع است گفت: تنها به کارگیری نوجوانانی زیر 15 سال در بخش آموزشی و به صورت کارآموز مجاز است.
وی همچنین با اشاره به اینکه کارفرما باید لیست بیمه را بر اساس شغل بنویسند افزود:افراد بر اساس آخرین لیستی که برای وی رد شده بازنشسته می شوند.
رییس اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرج در این نشست با اشاره به اینکه بازرسان اداره کار در حال حاضر در واحدهای صنعتی مشاوره می دهند اظهار کرد: اگر بخواهیم کارگاه های صنعتی را با استاندارد موجود مطابقت دهیم شاید 90 درصد از آن ها تعطیل شود.
"محمود بهرام زاده" با اشاره به اینکه برای نوشتن قانون کار در اوایل سال 70 فراخوانی داده شد افزود: در این فراخوان نظر کارفرمایان را خواسته شد اما متاسفانه کارفرمایان به این قضیه توجهی نکردند.

ثبت نظر