• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1393/7/12
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1449
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز  گفت:استفاده از دیدگاهها و اظهار نظرهای بخش خصوصی در  بازخوانی  اصلاح  قانون تجارت ضروری است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، "رضا سرایی"در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی افزود:همچنین باید از تجربیات و دیدگاهای بخش خصوصی در جهت خروج غیر تورمی از رکود و تدوین برنامه ششم توسعه استفاده شود.

وی با اشاره  لزوم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار  گفت:  این قانون در سال 90 تصویب شده است متاسفانه با گذشت بیش از دو سال تاکنون آیین نامه اجرایی آن تهیه وتدوین نشده است.

سرایی افزود: اگر سال 90 قانون مورد اشاره تصویب شد، با بهره گیری از ایده های بخش خصوصی آیین نامه اجرایی آن نیز تهیه و اجرا می شد اکنون شاهد مشکلات موجود در بخش کسب و کار نبودیم.

وی  افزود: اظهار نظر بخش خصوصی  در اصلاح برخی قوانین  حرکتی موثر در جهت تحول در اقتصاد است.

وی ادامه داد: لایحه حمایت از تولید که در قالب بسته اقتصادی دولت به مجلس ارایه شده بود جهت بررسی همه جانبه در اختیار بخش خصوصی گذاشته شد تا مورد بازبینی  قرار گیرد.

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی،کشاورزی وصنایع استان البرز با اشاره به  متکی بودن اقتصاد کشور به نفت گفت:باید  بخش خصوصی برای اصلاح قوانین و مقرراتی که اقتصاد جامعه را متکی برنفت کرده است  پیش قدم شود.

وی افزود: بدیهی است رهایی کامل از اقتصاد وابسته به نفت که سالهای زیادی بر جامعه حاکم بوده بدون برنامه ریزی اصولی امکان پذیر نیست.

وی اظهار کرد:برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی  بایستی به دو شاخص مهم "اقتصاد دانش بنیان "و"اقتصاد مردمی"تکیه کنیم.

تغییر نگاه در بخش تولید ضروری است

"رحیم بنا مولایی " عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی البرز نیز در این نشست گفت:رشد توسعه  اقتصاد کشور ملزم به تغییر نگاه  در به بخش تولید است.

وی افزود: گروهی از سرمایه دارهای  مولد کار آفرین  که تولید و اشتغال ایجاد می کنند  نه تنها از آنها  حمایت ها نمی شود بلکه بسیاری از سیاست ها بر علیه آنان است.

وی با تاکید بر لزوم آمار دقیق ازوضعیت تولیدی استان در رشته های مختلف اظهار کرد:تشکل ها موقعی می توانند صاحب نظر و فکر باشد که آمار دقیقی از وضعیت صنایع استان داشته باشد.

وی اظهار کرد: زمانی می توانیم برای رشد و توسعه اقتصاد کشور قدم برداریم که منافع فردی را به منافع ملی ترجیح ندهیم.

ثبت نظر