• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/3/19
  • تعداد بازدیدکنندگان : 2244
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سمینار آموزشی یک روزه " اصول و فنون مذاکرات اثربخش حرفه ای " با حضور اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق البرز وجمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، ارایه آموزش ها به شکل کاربردی و مهارتی و سعی در بهبود مهارت های مذاکره کنندگان در عرصه تجارت از اهداف برگزاری این سمینار آموزشی است.

تعریف ارتباطات و مصداق های آن، تعارض و مدیریت آن، برنامه ریزی برای مذاکره، اصول امتیازدهی و مدیریت امتیازات، ترفندهای اخلاقی و غیراخلاقی در مذاکره و فروش، چالش های ارتباط و نقش احساسات در ارتباطات از جمله محورهای مورد بررسی در این دوره آموزشی بود.

تحلیل جنسیت در مذاکره(شباهت و تفاوت مردان و زنان)، هنر به پایان رساندن جلسات مذاکره و فروش، مقدمه ای بر تحلیل رفتار متقابل، اصول مذاکرات تلفنی از دیگر موضوع های مورد بررسی در این سمینار آموزشی را تشکیل داد.

 این دوره آموزشی توسط "جواد الهی نسب" از اساتید دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران وعضو انجمن مهندسی صنایع تدریس شد.

 

 

 

ثبت نظر