• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/4/2
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1798
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت
رییس اتاق ایران دبیرکل اتاق رامنصوب کرد؛

طی حکمی از سوی مهندس محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران دکتر احمد فیاض‌بخش به عنوان دبیرکل اتاق ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است:

نظر به مراتب شایستگی، دانش، تعهد و تجارب اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با عنایت الهی و حمایت اعضای محترم هیات رئیسه و همکاری و هماهنگی معاونان، مدیران و همکاران تمامی واحدها و بخش‌های اتاق با جنابعالی، در تحقق برنامه‌های راهبردی و عملیاتی اتاق و تامین هماهنگی و سرعت لازم در امور اجرایی اتاق ایران و کمک به توانمندسازی اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، موفق و مؤید باشید.

ثبت نظر