• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/4/16
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1971
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان  "تأمین مالی و کاهش هزینه " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، این دوره آموزشی با همکاری مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران تشکیل شده است.

سمینار آموزشی"تأمین مالی و کاهش هزینه " با هدف ارتقا سطح آموزش های تخصصی در زمینه بالا بردن سطح علمی در مدیریت و صرفه جویی در هزینه ها تشکیل شد.

 مفاهیم اولیه و ضرورت کاهش هزینه، شناسایی نواحی که می توان هزینه ها را کاهش داد، هزینه های ملی و بین المللی، هزینه های بین سازمانی، هزینه های سازمانی، هزینه های محصول، راهکارهای کاهش هزینه وتأمین روش های مالی از موضوع های مورد بررسی در این دوره آموزشی بود.

 این دوره آموزشی توسط "جواد الهی نسب" از اساتید دوره های موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران وعضو انجمن مهندسی صنایع تدریس شد.

ثبت نظر