• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/5/28
  • تعداد بازدیدکنندگان : 3241
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

در راستای پذیریش هیات های تجاری و ارایه پتانسیل های اقتصادی استان البرز و مذاکرات تجاری یک هیات اقتصادی 17 نفره از کشور اردن روز یکشنبه یکم شهریور به استان البرز سفر خواهند کرد.

طبق هماهنگی های به عمل آمده میز تجاری برای گفتگوی رو در رو با اعضای هیات تجاری مذکور ساعت 15 در محل اتاق البرز برگزار خواهد شد.

حوزه های فعالیت اعضای این هیات در بخش های خودرو، تجهیزات، ساختمانی، توریسم، انرژی و حمل و نقل می باشد.

ثبت نظر