• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/7/7
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1919
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز با حضور"بیتا بیات"عضو هیات رییسه و مسوول نظارت و هماهنگی امور کمیسیون ها و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

در ادامه این نشست انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌ تخصصی صنعت و معدن برگزار و طی آن رئیس و نایب رییس های این کمیسیون‌ مشخص شدند.

در این نشست پس از معرفی کاندیداها و ارائه سوابق رای گیری انجام و آقای محسن امینی عضو هیات نمایندگان اتاق البرز به عنوان رئیس و آقایان علیرضا ملک پوری و ایرج سعیدی به عنوان نواب رئیس کمیسیون صنعت و معدن انتخاب شدند.

در پایان برابر تصمیم اعضا، جلسات کمیسیون روزهای دوشنبه هر ماه همزمان با جلسه هیات نمایندگان برگزار خواهد شد.

ثبت نظر