• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/7/14
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1849
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

اولین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز در دوره دوم با حضور رییس ، اعضای هیات رییسه، هیات نمایندگان اتاق و اعضای اتاق تشکیل شد.

در ادامه این نشست انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌ تخصصی بازرگانی برگزار و طی آن رئیس و نایب رییس های این کمیسیون‌ مشخص شدند.

پس از معرفی کاندیداها و ارائه سوابق رای گیری انجام و آقای "شادروز رفیعی"، عضو هیات نمایندگان اتاق البرز به عنوان رییس و آقایان "سید مصطفی هاشمی"و"سیدمحمد باقر رضوی تقوی"به عنوان نواب رییس کمیسیون بازرگانی انتخاب شدند.

در پایان برابر تصمیم اعضا، جلسات کمیسیون روزهای دوشنبه هر ماه همزمان با برگزاری جلسه هیات نمایندگان برگزار خواهد شد.

ثبت نظر