• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/7/15
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1805
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

اولین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق البرز در دوره دوم با حضور رییس ، اعضای هیات رییسه، هیات نمایندگان اتاق و اعضای اتاق تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرزدر ادامه این نشست انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌ تخصصی کشاورزی و صنایع تبدیلی برگزار و طی آن رئیس و نایب رییس های این کمیسیون‌ مشخص شدند.

پس از معرفی کاندیداها و ارائه سوابق رای گیری انجام و آقای "سید کاظم میرجلیلی"، عضو هیات نمایندگان اتاق البرز به عنوان رییس و آقای "حمید امیر سیدی"وخانم " عفت رئیسی " به عنوان نواب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی انتخاب شدند.

ثبت نظر