• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/8/30
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1730
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سومین جلسه کمیسیون بازرگانی اتاق البرز با حضور مدیر بازاریابی صندوق ضمانت صادرات ایران و اعضای کمیسیون برگزار شد.

صندوق ضمانت صادرات ایران علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات ، با صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری ، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست  مشترک راهکارهای برقراری تعاملات بیشتر فعالان اقتصادی استان با خدمات صندوق و لزوم ایجاد دفتر کارگزاری به جهت  توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

بررسی انواع بیمه نامه های اعتبار صادراتی کوتاه مدت ، مراحل اعتبار سنجی از خریداران خارجی ، فرایند و مدارک مورد نیاز صدور بیمه نامه و ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه های صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و سهم اندک فعالین اقتصادی استان البرز  از خدمات صندوق از موضوع های ارائه شده در این نشست بود.

در بخش دیگر این نشست، آخرین وضعیت نمایشگاه بین المللی و ضرورت ایجاد آن به صورت سهامی و با مشارکت بخش خصوصی استان مطرح شد. امکانات و شاخص های ضروری، ابعاد پیشنهادی، ارایه طرح موجود و تحلیلی بر وضعیت ترافیکی در ایجاد نمایشگاه از جمله موضوع های مورد بررسی در این کمیسیون بررسی شد.

 

ثبت نظر