• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/9/28
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1763
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت
رییس اتاق بازرگانی البرز

رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: مختومه شدن  پرونده "PMD"، اقدام مهمی است که بستر را برای توسعه تجاری شرکای بین المللی ایران بیش از پیش همرا می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،"رحیم بنا مولایی" افزود:پرونده "PMD" طی 12 سال اخیر ایران را به عنوان یک تهدید هسته ای نظامی مطرح کرده بود که با مختومه شدن آن قطعنامه شورای احکام آژانس بین المللی هسته ای، حقانیت ایران را در فعالیت صلح آمیز هسته ای را به اثبات رساند.

وی با اشاره به حضور هیاتهای تجاری خارجی به استان البرز گفت: به نحوی برنامه ریزی کرده ایم که سرمایه گذاران خارجی در مسیر نوسازی و تجهیز کارخانه ها به فن آوری روز و نفوذ در بازارهای صادراتی آنان سرمایه گذاری و مشارکت کنند.

وی افزود: با توجه به این مهم که برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان با 10 تا 30 درصد ظرفیت فعال هستند و نیاز مند تجهیز و نوسازی ماشین آلات می باشند، لذا به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد می شود، در اینگونه واحد ها مشارکت و سرمایه گذاری نمایند.

رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز گفت: اولویت نخست استان برای مشارکت و سرمایه گذاری خارجی صنایع کوچک و متوسط است، چرا که توسعه اقتصادی وبهبود فضای کسب و کار، نیازمند توجه خاص به صنایع کوچک و متوسط است.

وی تاکید کرد:با توسعه تولید داخلی ما می توانیم برای درصد عظمیی از قشر جوان جامعه اشتغال زایی کنیم.

بنا مولایی خاطرنشان کرد: مدیریت  ورود هیأت های تجاری، زیرساخت های اقتصادی کشور را  تقویت و در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

وی افزود: اتاق بازرگانی البرز بستر لازم را برای مشارکت سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است.

ثبت نظر