• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/10/5
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1894
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

 دومین جلسه سمینار آموزشی با عنوان "شیوه های تاثیر گذاری تشکلها بر دولت و سیاستها" با حضور جمعی از مدیران تشکل های در محل اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، این دوره آموزشی در راستای سلسله دوره های آموزشی برای تشکل ها در  ایجاد صدای واحد در بخش خصوصی و توانمند سازی تشکل های اقتصادی استان برای ارتقا بخش خصوصی در این اتاق تشکیل شد.

این سمینار آموزشی با هدف پیگیری مطالبات و مشکلات اعضا در دولت و محیط سیاست گذاری که از مهمترین ماموریت و وظیفه اتحادیه ها، انجمن های صنفی و تشکل ها است تشکیل شده است.

انجمنها باید بتوانند دولت و دولتمردان را تحت تاثیر قرار داده و در اصلاح و بهبود سیاست ها و تصمیمات نقش تاثیر گذاری داشته باشند.

شناخت مشکلات اعضا، چگونگی اولویت بندی، مطرح کردن خواسته های اعضا در سازمان های دولتی، پیگیری منافع اعضا از موارد مورد بررسی در این نشست بود.

هفتمین دوره آموزشی " شیوه های تاثیر گذاری تشکلها بر دولت و سیاستها" با همکاری واحد تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران توسط " هادی حدادی" و "پدرام موسوی" تدریس شد.

گفتنی است، این دوره آموزشی با مشارکت، طرح موضوع و گفتگوی بین شرکت کنندگان تشکیل شد.

 

ثبت نظر