• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/11/5
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1657
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

تفاهم نامه همکاری بین تجار و بازرگانان لهستان و استان البرز با توجه به وجود بستر مناسب برای همکاری های دو جانبه و به منظور استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری و تجارت میان بازرگانان دو طرف به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز  این تفاهم نامه  عصر روز یکشنبه توسط رحیم بنا مولایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز و ریشارد توژانسکی امضا شد.
بر اساس این تفاهم نامه دو طرف در زمینه ترویج، تقویت و توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همچنین همکاری های اقتصادی، علمی و فن آوری در میان جوامع کسب و کار مربوط به خود تلاش خواهند کرد.
تشویق و گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان کارآفرینان و اعضای اتاق های بازرگانی کشور لهستان و البرز، تبادل اطلاعات در زمینه منافع متقابل در اقتصاد، تجارت خارجی، قوانین و مقررات تجارت، سرمایه گذاری، آداب و رسوم، تشویق، پشتیبانی و ارایه خدمات مورد نیاز هیات های تجاری در زمان بازدید ازاستان البرز و کشور لهستان و ایجاد فضای مناسب برای حضور هیات های تجاری و همچنین حضور بازرگانان به صورت انفرادی از جمله بندهای این تفاهمنامه است.
تشکیل شورای تجاری بین کشور لهستان و استان البرز به عنوان اساس همکاری بین بخش های خصوصی دو طرف و همچنین ارایه استراتژی های مناسب برای بهبود فعالیت های اقتصادی و حل موانع موجود از دیگر مفاد این تفاهم نامه را تشکیل می دهد

.

ثبت نظر