• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/11/8
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1681
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

دبیر کل اتاق بازرگانی البرز گفت: ایجاد بسترهای و زیر ساخت های مناسب برای سرمایه گذاری خارجی در البرز ضروری و نیازمند برنامه ریزی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، مسعود قاسمی با تاکید بر این نکته که در شرایطی که البرز به عنوان یک استان مطرح است اما  فاقد زیر ساخت های لازم استانی می باشد افزود: در استان البرز حتی  هتل مناسب وجود ندارد تا سرمایه گذاران برای مدت لازم در استان بمانند و برنامه های خود را در استان پیگیری کنند.

قاسمی، یکی از مشکلات موجود در مسیر رونق گردشگری استان با  وجود جاذبه های فراوان توریستی را نبود هتل مناسب و امکانات گردشگری عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور هیاتهای تجاری خارجی به استان البرز گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که سرمایه گذاران خارجی در مسیر نوسازی و تجهیز کارخانه ها به فناوری روز و صادرات مشترک هدایت شوند.

وی افزود: هم اکنون اکثر صنایع استان البرز تنها با 30 درصد ظرفیت فعالیت دارند که با مشارکت و سرمایه گذاری خارجی می توانیم مشکل ظرفیت های خالی این صنایع را برطرف کنیم.

دبیر کل اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: با توسعه تولید داخلی ما می توانیم برای درصد عظمیی از قشر جوان جامعه اشتغال زایی کنیم.

قاسمی،مشارکت سرمایه گذاران خارجی درحوزه صنایع کوچک و متوسط را ضروری دانست وتاکید کرد: با توجه به پتانسیل های موجود در بخش صنایع کوچک در این استان باید بستری را فراهم کنیم تا انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت و سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: توانمند سازی، تقویت و حمایت همه جانبه از صنایع کوچک و متوسط می تواند توسعه اقتصادی استان را داشته باشد.

ثبت نظر