• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1394/12/17
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1634
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی البرز اظهار کرد: با توجه به اینکه سیاست توسعه صادرات و تجارت خارجی از سیاستهای مهم دولت در توسعه تجارت کشور در سال 94 بوده امیدواریم در سال  95 نیز از اهم سیاستها باشد و تداوم یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، شادروز رفیعی در پنجمین نشست کمیسیون بازرگانی که با موضوع بررسی و تدوین برنامه های پیشنهادی در خصوص اعزام و پذیرش هیاتهای خارجی در سال 95 برگزار گردید افزود: در دوران تحریم، فعالان اقتصادی در مسیر تولید ، واردات و صادرات با مشکلات و دست انداز های عدیده ای مواجه بودند که با به سرانجام رسیدن برجام، اثرات آن نیز بر تجارت خارجی ایران سریعتر از دیگر بخشها نمایان خواهد شد.

وی تاکید کرد:  یکی از اثرات مثبت اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها را کاهش چشمگیری هزینه  انتقال و جابجایی پول و حذف واسطه ها است.

رفیعی گفت:  در این بین شناخت بازارهای هدف صادراتی از طریق افزایش اطلاعات و دانش صادرکنندگان ، برنامه های آموزشی ، میزهای استانی و کشوری ، اعزام و پذیرش هدفمند هیاتهای تجاری باید در سرلوحه برنامه های تجارت خارجی اتاق و استان باشد .

وی ادامه داد: بررسی آمار سال جاری نشان میدهد که  سال آینده باید در جهت ارتقاء توسعه صادرات و رونق اقتصادی استان دستاوردهای بهتری داشته باشیم .

وی خاطرنشان کرد: پوشش دهی نیازهای تجار و مطالعه دقیق مشکلات بصورت میدانی ، صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به توانمندیهای شرکتهای استانی ، فضای مجازی ، ارتباط و نشست با رایزنان اقتصادی و مسائلی از این دست می تواند ما را در این مسیر یاری کند.

اولویت در برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین بین الملل

محمد باقر رضوی نایب رئیس کمیسیون بازرگانی در این نشست اظهار کرد: با توجه به دوران بعد از برجام ضروری است که اتاق بازرگانی دوره های آموزشی آشنائی با قوانین بین الملل را برگزار کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و تدابیر اتاق بازرگانی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی دارای اهمیت بوده تا هزینه های حضور در نمایشگاه های بین المللی کاهش یافته و دست واسطه ها کوتاه شودو امکان حضور فعالان استان بیش از پیش فراهم شود.

وی ادامه داد: استان البرز دارای واحدهای تولیدی بسیار توانمندی است که باید با برنامه ریزی این هیات ها تجاری با این واحدها آشنا و فقط به چند کارخانه برند و مطرح استان معرفی نشود.

سیاست های دولت در جهت رفع نیازهای کشور

در ادامه مدیر امور بین الملل اتاق بازرگانی به سیاست دولت در جهت رفع نیازهای کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در برنامه های در دست اجرا داریم تا در سال 95 برای پذیریش هیاتهای تجاری خارجی و نیز اعزام هیاتهای تجاری ایران به کشورهای مختلف پارامترهای مشخص تهیه و تدوین کنیم.

ریحانه حقیقی افزود: هدف این است  نکات ضعف و قوت بررسی و مبادلات تجاری ایران با هیات های خارجی صرفاً بر اساس نیازهای واقعی کشور و با توجه به ایجاد فرصتهای اشتغال و بهبود فضای کسب و کار انجام پذیرد.

وی  خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری  تا کنون هشت هیات از  اوکراین، بوسنی، ایتالیا و فرانسه در استان حضور داشته وتعاملات تجاری بین فعالان اقتصادی البرز با این کشورها  انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید بسترها برای حضور هیات های خارجی در استان فراهم شود افزود: تسلط به زبان انگلیسی، داشتن کارت ویزیت وفراهم سازی شرایط پذیرش هیات ها در واحدهای تولید  از جمله بسترهای ضروری برای پذیرش هیات های خارجی است.

وی با اشاره به برنامه های سال آینده گفت: با برنامه ریزی و مکاتبات انجام شده در شش ماهه سال آینده  هیاتهای از کشورهای روسیه ،اوکراین، افغانستان، عراق تایلند و تایوان خواهیم داشت

ثبت نظر