• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1395/2/13
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1667
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: با افتتاح دفتر مرکز رتبه بندی، فعالان اقتصادی استان البرز مورد ارزیابی قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، "رحیم بنا مولایی" افزود: مرکز رتبه بندی اتاق ایران با هدف سنجش فعالان اقتصادی از منظر کارشناسی  بعد از اصفهان در این استان راه اندازی شده است.

وی اظهار کرد: در نظام اقتصادی ایران، منابع و تسهیلات بر اساس رتبه بندی و جایگاه فعالان اقتصادی تقسیم بندی می شود.
وی تصریح کرد: این رتبه بندی به منظور پاسخ به نیازهای همه ذینفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیت متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق یکی از مدل های رتبه بندی طراحی شده و توسط مرکز ملی رتبه بندی صورت می گیرد.

بنا مولایی تاکید کرد:: هسته اصلی همه رتبه بندی ها شامل جمع آوری داده های مالی، مدیریتی و اجتماعی  مربوط به سه سال اخیر از متقاضیان بوده است.
وی اظهار کرد: طرح رتبه بندی از سال 85 مطرح شد و از سال 90 در اتاق ایران به اجرا درآمد.
رئیس اتاق البرز توجه ویژه به نگاه سیستمی، نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی، مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه ای و افق 1404 را از مزایای  طرح رتبه بندی برشمرد.
وی گفت: ایجاد تمایز بین اعضای اتاق از طریق بکارگیری روش های علمی و عادلانه ارزیابی، تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطلاع رسانی مناسب از رتبه اعضا و فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به اعضای رتبه بندی شده از اهداف اصلی این طرح است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان البرز تاکید کرد: سامانه تعیین رتبه اعضا با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی داده های مالی، مدیریتی و اجتماعی  را جمع آوری ، تجزیه و تحلیل  کرده و رتبه مربوطه را در قالب معینی در کارت بازرگانی صادر شده منعکس می کند.

ثبت نظر