• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1395/2/21
  • تعداد بازدیدکنندگان : 1489
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان" حسابداری مدیریت استراتژیک " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، این دوره آموزشی با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران تشکیل شده است.

مدیریت هزینه، تجزیه و تحلیل استراتژیک و مدیریت هزینه، هزینه یابی هدف،مدیریت کیفیت جامع، تحلیل هزینه و حجم و سود از جمله موضوع های مطرح شده در این نشست بود.

این دوره آموزشی توسط "علیرضا زند بابارئیسی" از مدرسین موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران تدریس شد.

ثبت نظر