• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1395/8/22
  • تعداد بازدیدکنندگان : 582
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

پنجمین  نشست کمیسیون صنعت و معدن با حضور اعضای کمیسیون در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، دسته بندی و بررسی مشکلات بخش صنعت و معدن، آشنایی با ویژگی  شرکت توسعه صادرات استان البرز از جمله موضوع های مورد بررسی در این نشست بود.

ریشه یابی موانع موجود در مسیر توسعه صادرات، برنامه ریزی خاص و هدفمند برای کاهش یا افزایش صادرات از دیگر موارد بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 تعیین برنامه های راهبردی ، بودجه و معرفی اعضای جدید جهت ارتقای نگاه کارشناسی برای رفع مشکلات صنعت و برگزاری سمینارهای تخصصی در راستای بهبود فضای کسب و کار را از دیگر برنامه های پیش بینی شده کمیسیون صنعت در این نشست بود.

گفتنی است در پایان این نشست "علی اصغر خلیقی" به عنوان دبیر این کمیسیون  معرفی شد.

ثبت نظر