• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/2/24
  • تعداد بازدیدکنندگان : 393
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز در نشست هم اندیشی تشکل های خصوصی استان رفع مشکلات اقتصادی کشور را درگرو توجه خاص همه  مدیران و مجریان نظام به رفع موانع بخش خصوصی در مسیر تولید و اشتغال عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، مسعود قاسمی گفت: وظیفه همه تشکل های خصوصی است در اقدامی هماهنگ افرادی را به عنوان بلندگوی بخش خصوصی برای حضور در مجلس ، دولت و شورای شهر انتخاب و معرفی کنند.

وی افزود: دراین صورت می توانیم موانع و مشکلات در راه تولید، صادرات و اشتغال را باصدای رسا به گوش مسوولان برسانیم تا درتصمیم گیری های کلان کشور دخالت داده شود.

قاسمی هم صدایی و حرکت های هماهنگ و همسوی تشکل های خصوصی را تنها راه احقاق حقوق بخش تولید ذکر کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز گفت: اگر عضو تشکل های خصوصی برای حضور در مجلس معرفی شود، می تواند به نحو مطلوب  نمایندگان محترم مجلس را از دلایل بروز مشکلات و راهکارهای رفع موانع بخش تولید آگاه نماید که این مهم در مصوبات اثر گذار خواهد بود.

قاسمی دربخش دیگر اظهاراتش گفت: طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، اتاق بازرگانی موظف به ساماندهی و ایجاد تشکل های خصوصی فعال درهمه حوزه های اقتصادی بوده و همواره  حامی تشکل ها بوده و خواهد بود .

وی افزود: دراتاق بازرگانی البرز  بستر و فضای مناسب برای حضور فعال تشکلهای بخش خصوصی فراهم است که این مهم فرصت را برای بهبود فضای اقتصادی استان مهیا کرده است.

ضرورت هم صدایی تشکل های بخش خصوصی در رفع مشکلات

در ادمه این نشست نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز نیز در سخنانی همراهی ،  همصدایی و  همگرایی تشکل های بخش خصوصی را  زمینه ساز رفع مشکلات عنوان کرد.

بیتا بیات گفت: تنها با همصدایی و همدلی  است که می توانیم  در جهت رفع مشکلات کسب و کار گام برداریم. وی همکاری اتاق بازرگانی با تشکل ها را هدفی والا در جهت ریشه یابی مشکلات و پیگیری در مسیر دستیابی به حقوق از دست رفته بخش خصوصی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پویایی اقتصاد جامعه نیازمند حمایت همه جانبه مسوولان نظام از بخش خصوصی و برنامه ریزی مناسب دولت و مجلس برای رفع موانع کسب و کار است .

در  این نشست "هادی حدادی" از اساتید برجسته این حوزه  به سئوالات تشکل ها در زمینه آسیب شناسی فعالیت، جهت گیری ، هدف گذاری و تاثیرگذاری تشکل ها بر دولت و سیاست های آن پاسخ داده شد.

در ادامه این نشست تعدادی از روسا و نمایندگان تشکل ها به ارایه دیدگاههای خود پرداختند.

 

ثبت نظر