• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/5/16
  • تعداد بازدیدکنندگان : 601
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

سیزدهمین  نشست کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال جاری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز ، ارایه گزارشی از عواقب دریافت یک در هزار فروش کارخانجات جهت امور زیست محیطی وفق مواد 4 و 7 آئین نامه اجرایی ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص توسط یک واحد تولیدی از جمله موضوع های مورد بررسی در این نشست بود.

انتقال پرونده کلیه واحدهای دارای پروانه بهره برداری، جواز تأسیس و گواهی فعالیت از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز به سازمان جهاد کشاورزی البرز  با موضوع آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از دیگر  موضوع های بود که  در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست، پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو در زمینه خروج واحدهای بزرگ دامی از فهرست واحدهای آلاینده بررسی شد.

گفتنی است ، در این نشست  نیز در زمینه موضوع " آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات " اعضا به ارایه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

ثبت نظر