• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/4/11
  • تعداد بازدیدکنندگان : 371
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

دوازدهمین نشست دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف با حضور روسا و دبیران سه اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست، مسائل روز اصناف ، تعاون و بازرگانی استان مورد بحث قرار گرفت.

بررسی  ساز و کار در  اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر سه اتاق ، تبادل نظر در خصوص ماده 4 قانون بهبود محیط کسب و کار با موضوع سنجش و اعلام شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران بطور سالانه و فصلی نیز از دیگر موضوع های بودکه در این نشست مطرح شد.

 پیگیری ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص تشکیل "کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی" و آئین نامه اجرایی آن  نیز در این جلسه بررسی شد.

در ادامه این نشست تبادل اطلاعات و تعامل در استفاده بهینه از ظرفیت های اداری و سالن های جلسات و همایش ها در راستای مدیریت و کاهش هزینه ها  از مصوبات این نشست بود.

 همچنین در این جلسه به پیشنهاد اتاق اصناف در راستای  تقویت همکاری صنوف تولیدی ، کارخانه ها و اعضا اتاق بازرگانی  و به منظور بازدید روسای اتحادیه های صنفی از نمایشگاه دائمی مستقر در اتاق بازرگانی، و بازدید از شهرکهای صنعتی و کارخانه ها و آشنایی متقابل بازاریان، اصناف و تولیدکنندگان برنامه ریزی لازم انجام گیرد.

 تشکیل نشستی کارشناسی  برای بررسی و تطبق آن با فضای  کسب و کار  و تدوین و ارائه کتابچه « ساز و کار اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی از منظر سه اتاق » مقرر گردید، جلسات کارشناسی برای بررسی و تطبیق آن با فضای کسب و کار البرز به صورت منظم برگزار گردد.

پس از بررسی کارکردهای خاص و راهگشای "تعاونی های تأمین نیاز" و سوابق مثبت این رسته از تعاونی ها در حوزه تولید، خدمات، اصناف و اتحادیه ها در سنوات گذشته و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و فعالیت موثر و مثبت این نوع تعاونی ها با رویکرد غیرانتفاعی، تسهیل گری و متشکل بودن ساختار آن از فعالان همان رسته یا صنف مقرر گردید، تشکیل و تأسیس تعاونی های تأمین نیاز در حوزه های ذیربط اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در دستور کار قرار گرفته و اتاق تعاون نیز در خصوص تأسیس و تشکیل این تعاونی ها به صورت ویژه اقدام نماید.

همچنین در این راستا با راهبری و نظارت اتاق ها، شرایط به نحوی مدیریت شود که جهت حصول بالاترین بهره وری و پرهیز از حواشی، تعاونی ها نیز همگام با ساختار اتحادیه های صنفی و انجمن های همگن تخصصی و با لحاظ نمودن آموزش و رعایت اصول توسط اتاق تعاون تشکیل گردند.

ثبت نظر