• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/4/23
  • تعداد بازدیدکنندگان : 242
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

استاندار البرز گفت: بخش خصوصی به خصوص اتاق بازرگانی و اصناف در ایجاد بسترهای اشتغال سهیم بودند و اکنون نیز انتظار می رود با اهتمام ویژه ای در این بخش اقدام کنند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز،  محمدعلی نجفی در پنجاه پنجمین نشست شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به اینکه اکنون شرایط کشور متفاوت با گذشته و دارای حساسیت های ویژه ای است، افزود: با توجه به سیاست های استکبار جهانی، بسیاری از کشورها درصدد قطع ارتباط با ایران هستند.
وی به معرفی اتاق بازرگانی البرز به عنوان نامزد دریافت جوایز کنفدراسیون اتاق های بازرگانی و صنعت آسیا و اقیانوسیه (CACCI) اشاره کرد و ادامه داد: این توفیق بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
نجفی گفت: در شرایط فعلی، کشور بدنبال تحکیم روابط است و باید بررسی شود که حضور در عرصه های بین المللی چه دستاوردی خواهد داشت چراکه در این برهه حساس نمی توان برای اقداماتی کم اهمیت وقت و انرژی گذاشت.
وی با اشاره به اینکه تجارت و بازرگانی کشور و به تبع آن البرز با اندیشه جهانی گام برمی دارد افزود: ضرورت دارد اکنون با جدیت بیشتری نسبت به برنامه ریزی برای گسترش روابط مثمر با سایر کشورها اقدام کنیم.
استاندار البرز اضافه کرد: بخش خصوصی و بویژه اتاق بازرگانی هر قدر قدرتمند عمل کند انگیزه جلب و جذب سایر کشورها را به این سو ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: به طور کلی باید به گونه ای عمل شود، که با اقدامی کم اهمیت هزینه ای غیرقابل جبران در این شرایط حساس به کشور تحمیل نشود.
نجفی با بیان اینکه از حضور جوانان فعال و خوش فکر در جلسات استقبال می کنیم افزود: جوانان متخصص و کارشناس مرتبط با نشست های استان می توانند با حضور خود ثمربخش باشند.
وی اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال استان را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: در استان با جدیت ویژه اشتغالزایی و تثبیت شغل دنبال می شود و توفیقات ارزشمندی نیز حاصل شده ولی تا کسب رضایت مردم همچنان با قدرت گام برمی داریم.
استاندار البرز گفت: بخش خصوصی بخصوص اتاق بازرگانی و اصناف در ایجاد بسترهای اشتغال سهیم بودند و اکنون نیز انتظار می رود با اهتمام ویژه ای در این بخش اقدام کنند.
وی افزود: حضور و فعالیت بخش خصوصی در کشور بسیار مهم و تاثیرگذار است از این رو علاوه بر حمایت جدی، نظارت بر روند فعالیت های این بخش نیز در دستور کار است.
نجفی ادامه داد: در شرایط فعلی دولت و بخش خصوصی باید تعامل و هم افزایی داشته باشند ولی متاسفانه برخی از اعتماد دولت سو استفاده کرد و به تنگناها دامن زدند.
وی با بیان اینکه از اقدامات و برنامه ریزی های اخیر شرکت توزیع برق استان گلایه داریم گفت: چنین برنامه ای که در خصوص مردم و تولیدکنندگان البرز صورت می گیرد قابل قبول نیست.
استاندار البرز با تاکید بر اینکه نگذارید مردم در موقعیت های سخت قرار گیرند، افزود: شرکت توزیع برق استان باید در این شرایط با حضور مستمر و برنامه ریزی صحیح گره گشا باشد و با ضعف در برنامه ریزی ها، موجبات نارضایتی مردم را فراهم نکند.
وی اضافه کرد: با راه اندازی شرکت مرکز نمایشگاه دائمی و پایانه صادراتی استان، اقدام بزرگی محقق شد که برای بخش خصوصی استان و در جهت حمایت از آن بسیار راهگشا خواهد بود.

 

ثبت نظر