• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/8/13
  • تعداد بازدیدکنندگان : 49
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

مجمع عمومی سالیانه و فوق العاده انجمن  همگن پلاستیک با حضور  جمعی از فعالان این حوزه  در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز،اصلاح و تصویب اساسنامه، انتخاب اعضا اصلی و علی البدل، استماع گزارش هیات مدیره و بازرس از دیگر بخشهای مختلف این مجمع را به خود اختصاص داد.

ایجاد بستری مناسب برای تبادل دانش فنی و تجربیات اعضا به یکدیگر ، هماهنگی با اتاق بازرگانی و ایجاد فضای مذاکره رو در رو با هیات های تجاری خارجی و ارائه مشکلات اعضا به انجمن ملی پلاستیک در خصوص نحوه تامین مواد و کمک به تصویب قوانین حمایتی از صنایع پلاستیک در تعامل با انجمن ملی – اتاق بازرگانی استان البرز و سایر نهادهای حقوقی استان از ماموریت های انجمن همگن پلاستیک است.

کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به منظور تامین نیازهای مالی،  کمک به فراهم سازی امکانات و زود بهره گیری از سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی، فنون و تجربیات داخلی در جهت تقویت اقتصاد و صنعت ایران از جمله اهداف برگزاری این انجمن است.

ثبت نظر