• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/9/29
  • تعداد بازدیدکنندگان : 147
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز گفت: بخش خصوصی بازوی  قدرتمند دولت بوده و باید نگاه ها به ظرفیت های این بخش معطوف شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنا مولایی در میزگرد علمی-تخصصی چالش های صنعت و تجارت در حوزه بانکداری بین المللی بعد از تحریم ها در دانشگاه خوارزمی مستقر در کرج افزود: بیش از 10 میلیارد دلار بخش خصوصی کشور در سال 96 صادرات داشت که سرمایه ارزشمندی به شمار می رود.
وی ادامه داد: درعین حال آمار نشان می دهد که طبق سند چشم انداز که بخشی از آن تقویت بخش خصوصی بوده، عمل نکرده ایم و در تبدیل اقتصاد نفتی به غیر نفتی نیز موفق نبوده ایم .
بنا مولایی اضافه کرد: اقتصاد زمانی موفق است که بیش از 60 درصد صادرات ما به کشورهای همسایه باشد .
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: در اطراف کشور ما 600 میلیون نفر زندگی می کنند اما نتوانسته ایم در صادرات به این کشورها موفق عمل کنیم .
بنامولایی گفت: 994 میلیارد دلار حجم واردات سالانه کشورهای همسایه ایران تشکیل می دهد که باید سهم صادرات ایران به این کشورها بالا رود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز افزود: آمارنشان می دهد که از فروردین تا پایان مهرماه ، اقتصاد ایران حرکت رو به جلو داشته که باید نقاط قوت این موضوع بررسی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحریم ها اشاره کرد و اظهار داشت: تحریم ها اثر خود را کرده و برای ما هزینه دارد لیکن باید با موانع داخلی برخورد شود.

در پایان این  میزگرد اقتصادی از ریاست اتاق بازرگانی البرز توسط سازمان بسیج مهندسی و صنعتی استان  تجلیل شد
استان البرز سه هزار و500 واحد تولیدی و صنعتی فعال دارد.

 

ثبت نظر