• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/10/19
  • تعداد بازدیدکنندگان : 886
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

در اطلاعیه هیات نظارت بر سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز آمده است:

احتراماً، با توجه به آغاز ثبت نام سومین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز کاندیداهای محترم باید جهت ثبت نام مدارک ذیل را تهیه و همراه خود به دبیرخانه هیات نظارت واقع در محل اتاق تحویل دهند:

مدارک ثبت نام


1-تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)


2- اصل صورت جلسه اعضای هیات مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل (برای اشخاص حقوقی)


3-ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر  برای اشخاص حقیقی و حقوقی

4- ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه معتبر

شرایط کاندیدا


الف: برای اشخاص حقیقی داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه.
ب: برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر دارا بودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدی از اعضای هیأت مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود ( که دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در هیأت مدیره یا مدیر عاملی داشته باشند.)
شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود.
ج: تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
د: عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

قابل ذکر است آخرین مهلت ثبت نام کاندیداها روز چهارشنبه 26 دی ماه می باشد.

"هیات نظارت بر سومین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز "

ثبت نظر