• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1397/11/18
  • تعداد بازدیدکنندگان : 113
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

کمیته مشترک ایران و لهستان با حضور سفیر سابق ایران در کشور لهستان و اعضای کمیته در اتاق بازرگانی البرز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، این نشست با هدف  مرور بر عملکرد اتاق معین و تعین استراتژی های توسعه روابط در شرایط حال حاضر با کشور لهستان برگزار شد.

بررسی راهکاری ها برای تعاملات و روابط اقتصادی  خارج  از مسایل سیاسی تحت شعاع از جمله محورهای مورد بررسی در این نشست بود.

این کمیته به عنوان بازوی اتاق بازرگانی ایران در توسعه روابط اقتصادی در کنار اتاق البرز به عنوان معین کشور لهستان در ایران  نقش تاثیر گذاری خواهد داشت.

در بهمن ماه سال گذشته نیز  در راستای اجرای  وظایف اتاق های معین  و تفاهم نامه میان دو بخش خصوصی استان البرز و لهستان نمایشگاه همکاری تجاری و فرهنگی لهستان در هتل لاله تهران برگزار شد.

اتاق بازرگانی البرز به عنوان معین کشور لهستان پذیرنده  هیات های  تجاری و اقتصادی لهستان طی دو سال گذشته بوده و شرکت در نشست های اتاق بازرگانی استان راه های همکاری و توسعه تجاری و اقتصادی مشترک  استان البرز با آن کشور را مورد بررسی همه جانبه قرار داده است.

گفتنی است، با توجه به عملکرد  اتاق در مسیر توسعه روابط تجاری با کشور لهستان "رحیم بنامولایی" ریاست اتاق بازرگانی البرز به عنوان  رئیس کمیته مشترک بازرگانی "ایران و لهستان" انتخاب شده است.

ثبت نظر