• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/2/2
  • تعداد بازدیدکنندگان : 80
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

 جمعی از دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه های  علمی کاربردی قند کرج برای آشنای با رسالت اتاق بازرگانی  و بازدید از نمایشگاه توانمندیهای تولیدی و صنعتی استان البرز در راستای حمایت از کالای ایرانی  در  این اتاق حضور پیدا کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز ،با توجه به نامگذاری سال  جاری به سال " رونق تولید " از سوی مقام معظم رهبری  ایجاد و تقویت فرهنگ استفاده از کالای داخلی از جمله مهمترین الزامات برای تحقق شعار سال است.

در این راستا اتاق بازرگانی البرز، با  برنامه ریزی برای بازدید دانش آموزان ، دانشجویان و پرسنل و پژوهشگران شرکت های دانش بنیان  استان از نمايشگاه دایمی توانمندی های تولیدی و صنعتی استان پرداخته است.

این بازدیدها  در راستای حمایت از کالای ایرانی و با هدف تقویت ایده ها و شکو فایی استعداد  در بحث تولید و صنعت  صورت می گیرد.

برای تحقق شعار امسال و ایجاد ارز آوری  در کشور بايد انگيزه تمایل به دانش فنی و تولید را در نسل آبنده تقویت کنیم.

 برگزاری کارگاه آموزشي با حضور یکی از كار آفرينان برتر با هدف آشنایی  دانشجویان از نمونه طرح ها و ايده هاي نو در مسیر توسعه صنعت برای علاقه مندی و ظهور استعدادهای نهفته در وجود آنان نسبت به بخش تولید و خدمات  از دیگر برنامه های  اتاق بازرگانی برای بازدید کنندگان است.

 در پایان این بازدید فرم های نظر سنجی  برای ارائه  ایده های خلاقانه  در جهت حمایت از کالای ایرانی و توسعه صادرات در خصوص نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صنعتی استان البرز بین دانشجویان توزیع شد.

 

ثبت نظر