• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/2/19
  • تعداد بازدیدکنندگان : 63
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز در دوره سوم با حضور رئیس اتاق بازرگانی استان البرز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، در این نشست پس از معرفی کاندیداها و ارائه سوابق رای گیری انجام و آقای " رضا طباطبائیان" به عنوان نایب رییس کمیسیون  انتخاب شدند.

اعضای این کمیسیون در این نشست برخی از مشکلات در این بخش از جمله تامین اجتماعی و دارایی را مورد تاکید قرار دادند.

گفتنی است، کمیسیون صنعت  و معدن اتاق البرز، مجموعه ای از فعالان اقتصادی  این حوزه ها است که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی،در راستای بهبود ورونق حوزه صنعت قدم بر می دارند.

اتاق بازرگانی بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید.

بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق بازرگانی در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است.

کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند

.             

ثبت نظر