• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/2/30
  • تعداد بازدیدکنندگان : 71
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

دومین نشست هیات نمایندگان دوره سوم اتاق بازرگانی البرز با حضور  اعضای و مشاوران اتاق تشکیل شد.

تغییرات نام برخی از کمیسیونهای تخصصی اتاق البرز  در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. . همچنین در این نشست تقویم جلسات هیات نمایندگان  بررسی و تصویب شد .
گفتنی است، رحیم بنامولایی، مصطفی هاشمی، پرهان رضایی،شادی حاضری، فریبرز بینش پور، یدالله مالمیر، مجید غیاثی، فایق زرافشان، جعفر سلیمانی، شاهین ظهوری، حسن خانی، احمد میرجلیلی ، محسن امینی و نبی اله نوری نسب از حاضرین و امیر فرشچی،غایب در این نشست بود.

ثبت نظر