• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/3/12
  • تعداد بازدیدکنندگان : 44
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت

انفاق و کمک به نیازمندان موهبتي است که خداوند بزرگ هر کسي را نصيب نخواهد کرد، آنان که با روح بلند و مناعت طبع دل پر محبت و دستاني گشاده و بخشنده ، همنوعان خود را چون خود دوست دارند و شيريني و طعم خوش زندگي را براي ديگرا ن نيز  آرزو دارند . اينان به يقين در پيشگاه حق تعالي عزيز و گرامي اند و از بهترين پاداش بر خوردارند.

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است.

ضمن تشکر و قدردانی از شما نیکوکار گرانقدر در کمک به سیلزدگان و مصیبت زدگان واقعه اخیر کشور از طرف مرکز نیکوکاری فعالان اقتصادی مجدد از مهر و نگاه ویژه شما کمال سپاس را داریم.

ضمن قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان در صورت تمایل میتوانید زکات فطریه خود را جهت ارسال به نیازمندان به شماره کارت 6037997950041062 بنام مرکز نیکوکاری فعالان اقتصادی البرز واریز و در این امر خیر شرکت نمائید.

شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا.

ثبت نظر