• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/3/25
  • تعداد بازدیدکنندگان : 82
  • امتیاز خبر : 0
  • بازگشت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه توانمندی های تولیدی، صنعتی و خدماتی اتاق بازرگانی البرز به عنوان بستر سازی مناسب در معرفی محصولات این خطه و زمینه ساز توسعه صادرات نام برد.

                       

به گزارش روابط عمومی اتاق البرز، محمد جواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت:  این نمایشگاه بهترین معرف محصولات تولیدی و امکانات و توانائی های البرز به  تجار داخلی و خارجی است، ضمن آنکه در ایجاد رقابت سالم و افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات نیز موثر است.

وی با اشاره به تاثیر بازدید های تجار خارجی از نمایشگاه توانمندیهای البرز  در توسعه صادرات گفت: البته تجار داخلی و خارجی ممکن است از طرق مختلف نسبت به توانائی های تولیدی و صنعتی استان آشنا شوند، اماضرب المثل قدیمی که می گوید شنیدن کی بود مانند دیدن بیانگر اثرات برپائی این نمایشگاه در توسعه تجارت و رونق تولیداست.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران خارجی که از لحاظ زمانی برای آشنائی و آگاهی از انواع محصولات استان البرز با محدودیت مواجه هستند، در بازدید از نمایشگاه و با یک نگاه می توانند با دستاوردهای تولیدی و صنعتی  استان آشنا شوند.

استان البرز با سه هزارو پانصد واحد تولیدی و صنعتی یکی از استان های مهم صنعتی کشور است.

ثبت نظر