• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق البرز 1396/11/26

 پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون در سال جاری  تشکیل شد.

برگزاری سومین نشست کمیسیون حمل و نقل ترانزیت و امور گمرکی 1396/8/29

سومین نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی ، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی البرز 1396/8/2

 نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی ، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری نشست کارگروه حمل و نقل 1396/6/25

 نشست کارگروه حمل و نقل ، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی و اعضای این کارگروه  تشکیل شد.

رهایی از معضل "فرار بار" همت والای سازمان های راهداری و حمل و نقل را طلب میکند 1396/6/5

نایب رییس دوم اتاق بازرگانی استان البرز از "فرار بار" به عنوان معضل عمده ناوگان های حمل و نقل نام برد .

برگزاری هجدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز 1396/4/20

هجدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی ، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز 1396/3/17

هفدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور" بیتا بیات" نایب رئیس اتاق بازرگانی ، احمد میرجلیلی رئیس و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون حمل و نقل استان البرز 1396/1/19

پانزدهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور بیتا بیات نایب رئیس اتاق بازرگانی، سید یعقوب میرکتولی مدیر کل حمل و نقل استان البرز و اعضای کمیسیون تشکیل شد.

بررسی مشکلات و موانع درصادرات محصولات شهرک اشتهارد از طریق گمرک البرز 1395/12/1

طی بازدید و نشستی از شهرک صنعتی اشتهارد توسط  "بیتا بیات "نایب رئیس اتاق بازرگانی البرز ،" علی اصغر بنا ساز"  معاون امور گمرک البرز ، سید احمد میرجلیلی رئیس کمیسیون و اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق البرز، مشکلات و موانع صادرات محصولات این شهرک ...

برگزاری چهاردهمین نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی البرز 1395/9/23

چهاردهمین  نشست کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز با حضور اعضای کمیسیون تشکیل شد.