• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

مشکلات حاکم بر تولید و صادرات با بخشنامه های مقطعی برطرف نمی شود 1396/3/29

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز در اولین نشست این کمیسیون در سال 96 گفت: انبوه مشکلات و موانع موجود در مسیر تولید و صادرات با صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های مقطعی و لحظه ای برطرف نخواهد شد.

برگزاری پنجمین نشست کمیسیون صنعت و معدن 1395/8/22

پنجمین  نشست کمیسیون صنعت و معدن با حضور اعضای کمیسیون در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز 1394/11/10

چهارمین نشست کمیسیون صنعت و معدن با حضور اعضای کمیسیون در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد.

رفع مشکلات صنعت نگاه کارشناسی را می طلبد 1394/8/3

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: رفع مشکلات صنعتگران استان نگاه و برنامه‌ ریزی کارشناسی، دقت نظر و ارایه راهکارهای عملیاتی و واقع بینانه  را می طلبد.

برگزاری انتخابات هیات رییسه کمسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز 1394/7/7

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز با حضور"بیتا بیات"عضو هیات رییسه و مسوول نظارت و هماهنگی امور کمیسیون ها و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

برگزاری انتخابات هیات رییسه کمسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز 1394/7/7

اولین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز با حضور"بیتا بیات"عضو هیات رییسه و مسوول نظارت و هماهنگی امور کمیسیون ها و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق و صاحبان صنایع استان تشکیل شد.

اظهار نظربخش خصوصی در اصلاح قانون تجارت ضروری است 1393/7/12

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز  گفت:استفاده از دیدگاهها و اظهار نظرهای بخش خصوصی در  بازخوانی  اصلاح  قانون تجارت ضروری است

اصلاح ساختار تامین اجتماعی ضروری است 1393/5/22

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه گفت:برای اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی متنی را برای ارسال به نهاد ریاست جمهوری آماده کرده ایم

برگزاری دهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز 1393/3/11

بررسی مسائل کار و کارگری واحدهای صنعتی و هماهنگی جهت برگزاری جلسه مشترک با اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و اداره کل سازمان اجتماعی  استان البرز جمع بندی نظرات اعضا در خصوص سود و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته و بحث ...

ساختارهای اداری نیازمند کوچک سازی است 1393/2/13

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق البرز حذف بروکراسی های زائد و گسترش سیاست گذاری ها را امری مهم برشمرد.